Jak odpisać i wpłacić jeden procent?

Procedura przekazania pieniędzy na wybraną OPP

1. Wybór organizacji

Przed przekazaniem pieniędzy wybranej organizacji należy upewnić się, czy posiada wymagany przez fiskus status organizacji pożytku publicznego. W podjęciu decyzji pomocne mogą okazać się baza takich instytucji.

2. Obliczenie kwoty odpisu

Należny fiskusowi podatek (PIT-36 - pole 180, PIT-37 - pole 112) trzeba podzielić przez 100. Wyliczoną kwotę wpisuje się w pole 314 w formularzu PIT-36 lub pole 126 w formularzu PIT-37.

3. Dopełnienie formalności

Aby Urząd Skarbowy przekazał organizacji nasze pieniądze należy jeszcze wypełnić tylko 2 pola: numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod którym została zarejestrowana organizacja (PIT-36 - pole 313, PIT-37 - pole 125), oraz przekazywaną kwotę (PIT-36 - pole 314, PIT-37 - pole 126). Ponadto w formularzu PIT są rubryki, w których można wpisać informację dla fiskusa, na jaki konkretny cel może trafić 1 % z odpisu - np. wsparcie wybranego programu lub leczenie konkretnego podopiecznego.

4. Wysyłka PIT

Wypełniony formularz składamy osobiście lub wysyłamy do właściwego Urzędu Skarbowego pocztą lub drogą elektroniczną.