Ważne terminy dla organizacji pożytku publicznego

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje

Organizacje pożytku publicznego, które chcą ubiegać się 1%, muszą w lipcu pamiętać o kilku ważnych terminach.

Linki do stron zewnętrznych
Więcej na stronie MRPiPS