Warsztaty międzypokoleniowe

Zaproszenie do Bielska-Białej, 28-30 września 2016

Warsztaty mają na celu wzmocnienie organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów, w tym w szczególności w zakresie współpracy międzypokoleniowej. Głównym efektem warsztatów ma być umiejętność trafnej diagnozy potrzeb, planowania projektów i pozyskiwania dofinansowań na ich realizację ze źródeł zewnętrznych.

Warsztaty odbędą się w Bielsku-Białej w terminie 28 – 30 września. Warsztaty są realizowane w ramach projektu „Łączymy pokolenia”, dofinansowanego w ramach ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Załączniki
Zaproszenie [PDF 330,0B]

Linki do stron zewnętrznych
Szczegóły na stronie organizatora