Wręczenie statuetek nagrody „Ostoja Pokoju” im. Matki Ewy 2016

Uroczystość odbędzie się 25 września 2016 o godz. 16.00 w budynku Ciszy Syjonu „Ostoi Pokoju” w Bytomiu - na terenie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Miechowicach (ul. Matki Ewy 1)

W kategorii indywidualnej nagroda trafi do Moniki Sobik ze Skrzyszowa, za inicjatywę i zaangażowanie w wielość akcji charytatywnych, bezinteresowne działanie, otwartość na rzecz drugiego człowieka i profesjonalne, szerokie spektrum tej działalności.

W kategorii zbiorowej nagrodę otrzyma Centrum Wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu za dar jednoczenia ludzi wokół idei pomagania, integrację i aktywność na rzecz lokalnego środowiska. Nagroda ta jest wyróżnieniem dla wolontariuszy i ma stanowić zachętę do dalszego działania w wielu aspektach pomocy społecznej i organizacji wolontariatu.

Tegoroczni laureaci Nagród zostali wybrani w czerwcu br. podczas posiedzenia kapituły nagrody w Urzędzie Miejskim w Bytomiu. Nagroda jest przyznawana przez przedstawicieli Samorządu Województwa Śląskiego, Samorządu Województwa Opolskiego, Gminy Bytom, Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bytomiu – Miechowicach i ma na celu wyłonienie oraz uhonorowanie osób i podmiotów zajmujących się działalnością społeczną i charytatywną na rzecz mieszkańców z terenu województw śląskiego, opolskiego .

W drodze konsensusu Kapituła w składzie: Katarzyna Błaszczyk-Domańska – główny specjalista organizacji pozarządowych i równych szans w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Aneta Latacz – zastępca Prezydenta Bytomia, Stanisław Łągiewka – Dyrektor Departamentu Zdrowa i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ks. bp Marian Niemiec – przedstawiciel Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz ks. Jan Kurko – proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bytomiu – Miechowicach - jednogłośnie postanowiła w 2016 r. przyznać dwie statuetki Nagrody „Ostoi Pokoju” im. Matki Ewy.

Pani Monika Sobik na co dzień pracuje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Godowie, nadzoruje działania Szlachetnej Paczki w powiecie wodzisławskim, jest także koordynatorem na Śląsk ogólnopolskiego Stowarzyszenia Piękne Anioły, którego główną misją jest remontowanie pokoi dzieci z najuboższych rodzin. Dzięki jej działaniom, wyremontowano już kilkadziesiąt takich pomieszczeń. W pomoc zaangażowała między innymi młodzież z ośrodka poprawczego z Raciborza, więźniów z aresztu w Jastrzębiu-Szerokiej, uczniów szkoły budowlanej. Laureatka jest także inicjatorką wielu akcji charytatywnych, zbiórek odzieży, jedzenia, przyborów szkolnych. Ma niezliczoną ilość pomysłów w głowie, pozytywne nastawienie i wiarę w ludzi, stawia na dobry kontakt i porozumienie. Oprócz pomocy materialnej, poświęca czas na rozmowę. W ten sposób łatwiej wyjść na prostą z trudnej sytuacji życiowej. To kobieta o niezwykłej sile, energii i pogodzie ducha. Chociaż jej praca nie należy do najłatwiejszych, to jednak pasja i zaangażowanie sprawiają, że osoby, z którymi i dla których pracuje mogą mówić o dużym szczęściu. Za wszystkie działania społeczne Pani Monika została uhonorowana tytułem Człowieka Roku 2013 w Wodzisławiu Śląskim oraz Nagrodą Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Węglowego Narcyz 2015, a w tym roku otrzyma statuetkę „Ostoi Pokoju” im. Matki Ewy.

Działania Centrum Wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu w środowisku lokalnym związane są z wieloma dziedzinami życia społecznego: kulturą, sportem, edukacją, sztuką, wychowaniem, pomocą osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Na szczególną uwagę zasługują te integracyjne i aktywizujące środowiska. Każdy projekt Centrum skierowany jest do konkretnej grupy odbiorców np. seniorów, rodzin, dzieci i młodzieży, osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, niepełnosprawnych. Poprzez właściwą współprace i dobre relacje z lokalnymi partnerami Centrum Wolontariatu MOPS Sosnowiec pełni dziś rolę ogromnego lokalnego centrum o bardzo szerokim spektrum świadczonych usług. Włącza się w organizację najważniejszych wydarzeń w mieście. Dodatkowo wolontariusze biorą czynny udział w różnego rodzaju projektach, akcjach, przedsięwzięciach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, wypracowali także szereg autorskich programów pracy. Prowadzą korepetycje dla dzieci, organizują czas wolny, pomagają osobom potrzebującym w domach, urzędach, przychodniach, robią zakupy, prowadzą bezpłatne poradnictwo prawne, wsparcie psychologiczne, promują aktywny tryb życia społecznego. Wolontariusze dbają także o własny rozwój kompetencji, wzbogacają ofertę pomocową MOPS, dostępność usług, zdobywają nowe doświadczenia zawodowe, uczą tolerancji, szacunku, cierpliwości i wyrozumiałości. Różnorodność działań Centrum świadczy o głębokim zaangażowaniu w problemy ważne społecznie i stało się ostoją zarówno dla potrzebujących, jak i tych, którzy mają potrzebę pomagania innym.

W części artystycznej wydarzenia odbędzie się koncert pt. „Człowieczy los” – złożony z repertuaru Anny German, który realizowany jest w ramach Festiwalu „Muzyka w Starych Kościołach Miechowic” pamięci ks. Norberta Bończyka i Matki Ewy. Wystąpi Alona Szostak – śpiew oraz Michał Szkurienko - akompaniament. Prowadzenie koncertu i kierownictwo muzyczne festiwalu Jacek Woleński. Wstęp na koncert i uroczystość jest otwarty.

Załączniki
Zaproszenie [PDF 2,7kB]