ENERIS po raz drugi rozdaje zielone granty. Jeden z nich trafi do Jaworzna

Zdjęcie

 Rusza II edycja Programu Grantowego ENERIS „Pomysły chroniące środowisko”

W ramach konkursu szkoły, kluby oraz organizacje non profit z Jaworzna mogą zdobyć 3 tysiące złotych na realizację pomysłów na poprawę stanu środowiska naturalnego w swojej okolicy. Jeszcze przed wakacjami w całej Polsce rozdanych zostanie w sumie 10 grantów o łącznej wartości 30 tysięcy złotych. Swoje pomysły jaworzanie mogą zgłaszać do 30 kwietnia.

Masz eko-pomysł na Jaworzno? Zdobądź na niego grant!

Zakładanie ogródków przyszkolnych, promowanie kompostowania, edukacja w zakresie zanieczyszczenia światłem i smogu, budowanie klombów osiedlowych i zielonej infrastruktury przyjaznej owadom czy kręcenie eko-filmów promujących postawy przyjazne naturze to tylko część długiej listy pomysłów na eko-projekty, które już od czerwca mogą zostać zrealizowane w Jaworznie. W konkursie zgłaszać swoje pomysły mogą zarówno organizacje społeczne, jak i domy kultury, szkoły, świetlice i grupy nieformalne. Wystarczy wypełnić prosty formularz dostępny na stronie www.grupa-eneris.pl/ProgramGrantowy. Liczy się pomysłowość, faktyczny wpływ na otoczenie oraz zaangażowanie uczestników w projekt.

Magdalena Sułek-Domańska, dyrektor ds. komunikacji w ENERIS, jurorka I edycji Programu Grantowego radzi: - Oceniając zgłoszenia, będziemy brali pod uwagę 3 elementy. Po pierwsze – projekt musi być realny do wykonania w określonym czasie i budżecie. Po drugie – mieć w sobie tę iskierkę innowacyjności, nowego spojrzenia na środowisko i na ekologię. Po trzecie – angażować jak najwięcej osób.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30 kwietnia. Do 9 czerwca jury złożone z przedstawicieli samorządów oraz ENERIS wybierze najlepsze eko-projekty. Tuż po ogłoszeniu wyników, autorzy wyróżnionych pomysłów otrzymają fundusze na realizację swoich planów, na co mają czas do końca roku 2017.

Jaworzno wie, co to zanieczyszczenie światłem

W pierwszej edycji Programu Grantowego ENERIS spośród kilkudziesięciu zgłoszonych przez mieszkańców Jaworzna pomysłów jury wybrało „Nocne spotkania, czyli międzypokoleniowe obserwacje nieba" autorstwa Szkoły Podstawowej nr 19. Głównym celem projektu była edukacja społeczności lokalnej na temat problemu, jakim jest zanieczyszczenie światłem (nadmierne oświetlenie nocne). W ramach przedsięwzięcia od września do grudnia ubiegłego roku przeprowadzono 7 spotkań łączących prelekcje z obserwacjami astronomicznymi, w których uczestniczyli nie tylko uczniowie, ale również ich rodzice oraz starsi mieszkańcy. Z nieznanym problemem zanieczyszczenia światłem zapoznało się prawie 5 tysięcy osób. Oddziaływanie projektu nie zakończyło się z chwilą jego uroczystego finału. Dzięki zakupionemu sprzętowi – teleskopowi, aparatu fotograficznemu oraz komputerowi, z grantu mogą korzystać obecni i przyszli uczniowie szkoły.

- Program Grantowy ENERIS w bezpośredni sposób stwarza możliwość realizacji wielu pomysłów ekologicznych i pogłębienia wiedzy na temat ochrony środowiska zarówno dla uczniów szkoły, jak i dla społeczności lokalnej. Nam program pozwolił na rozbudzenie świadomości ekologicznej, zwiększenie zainteresowania astronomią, a także zbudowanie wspólnoty międzypokoleniowej w oparciu o idee ochrony środowiska naturalnego – powiedziała Anna Orlik-Zastępa, koordynator jaworznickiego projektu wyróżnionego w I edycji Programu Grantowego ENERIS.

Kontynuacja dobrej praktyki w ochronie środowiska

102 wnioski z całej Polski, prawie 4 tysiące osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację wyróżnionych projektów oraz prawie 13 tysięcy mieszkańców, którzy zetknęli się z ich efektami to wyniki I edycji Programu Grantowego ENERIS. Realizowany był on wśród mieszkańców zarówno dużych miast jak Piła, Kielce, Jaworzno, jak i niewielkich miejscowości i wsi, takich jak Mietków, czy Lubiana. Już wkrótce o najlepszych pomysłach będzie można przeczytać w specjalnej publikacji - Białej Księdze I edycji Programu Grantowego. Podsumowanie najciekawszych projektów i praktycznych pomysłów grantobiorców z całej Polski dostępne będzie na stronie internetowej konkursu od połowy marca.

- Ubiegłoroczne wyniki udowodniły, że świetne pomysły ekologiczne mogą powstać zarówno w wielkich miastach jak i niewielkich wioskach. Nasz program ma za zadanie zmobilizować, zachęcić i dać Państwu środki na realizację projektów służących ochronie środowiska. Gorąco zapraszam do zgłaszania się w II edycji Programu Grantowego ENERIS – powiedział Michał Bogacki, dyrektor ds. operacyjnych MPO w Jaworznie, spółki będącej fundatorem grantu dla Jaworzna.

Ogólnopolska zielona mobilizacja

Do Programu Grantowego ENERIS mogą zgłaszać się instytucje lub organizacje społeczne o charakterze non profit, szkoły oraz grupy nieformalne (po spełnieniu odpowiednich wymagań). Najciekawsze pomysły zgłoszone w 10 wymienionych poniżej regionach otrzymają po 3 tysiące złotych za realizację. Co ważne, pomysły z poszczególnych regionów nie konkurują ze sobą.

 • Grant nr 1 – Gmina i miasto Tomaszów Mazowiecki
 • Grant nr 2 - Miasto Gorzów, gminy: Lubiszyn, Deszczno i Santok
 • Grant nr 3 – Miasto Kielce
 • Grant nr 4 – Miasto Jaworzno
 • Grant nr 5 - Libiąż, Chrzanów, Trzebinia
 • Grant nr 6 - Gmina Bardo
 • Grant nr 7 - Miasto Świdnica
 • Grant nr 8 - Gminy: Strzegom, Świdnica, Jaworzyna Śląska, Udanin, Kostomłoty, Mietków, Marcinowice, Świebodzice
 • Grant nr 9 – Gmina Piła
 • Grant nr 10 - Gmina Pruszcz Gdański

Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie www.grupa-eneris.pl/ProgramGrantowy.


ENERIS to największa polska firma działająca w obszarze ochrony środowiska, specjalizująca się w budowie oraz eksploatacji infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, odpadowej oraz energetyki odnawialnej. Jesteśmy sprawdzonym partnerem wielu samorządów, z którymi realizujemy zadania dotyczące gospodarki komunalnej: odbioru, transportu i przetwarzania odpadów oraz odzysku surowców. Posiadamy potencjał do budowy zindywidualizowanych rozwiązań dla naszych partnerów. Firma od początku działania angażuje się społecznie, przede wszystkim w działania edukacyjne, których celem jest zmiana postaw społecznych dotyczących zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko czy odpowiedzialne postępowanie z odpadami. Nasza idea edukacyjna opiera się na hasłach Redukuj – Odzyskuj – Przetwarzaj. Redukuj swój wpływ na środowisko, Odzyskuj – tyle surowców, ile możliwe oraz Przetwarzaj – te odpady, których nie można odzyskać.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

Linki do stron zewnętrznych
Więcej na: www.grupa-eneris.pl