Konkurs Centrum Dla Rodziny

Zdjęcie
Wielkopolskie stowarzyszenia: Instytut Zachodni oraz „Dorośli – Dzieciom” ogłaszają konkurs na najlepsze projekty w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Konkurs ma na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół zadań związanych z rodziną, macierzyństwem i rodzicielstwem. Celem konkursu Mikrograntów nr 1/CDR/2017 jest wyłonienie 147 ofert (w tym 45 dla grup nieformalnych) i zlecenie grupom nieformalnym oraz organizacjom pozarządowym i innym podmiotom realizacji zadań w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół zadań związanych z rodziną, macierzyństwem i rodzicielstwem o charakterze dobra wspólnego.

Łączna kwota środków finansowych, która pozostaje do rozdysponowania w ramach Konkursu Mikrograntów „Centrum Dla Rodziny” w 2017 roku, wynosi 735 tys. złotych, przy czym jednostkowa kwota dofinansowania nie może przekraczać kwoty 5000 złotych.

W ramach konkursu zorganizowanego w 2017 roku, najwcześniejszy termin rozpoczęcia realizacji projektu to kwiecień br. pod warunkiem otrzymania pozytywnej informacji o dofinansowaniu.

Realizacja Mikrograntów musi zakończyć się najpóźniej do 10.2017 r. Minimalny czas realizacji to nie mniej niż 90 dni.

Linki do stron zewnętrznych
Więcej na stronie organizatora