Kontakt

Pełnomocnik Marszałka ds. Organizacji Pozarządowych i Równych Szans

Katarzyna Błaszczyk-Domańska
Główny specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel. +48 (32) 20 78 356

ngo@slaskie.pl