Obradowała Rada

fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
Kolejne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego

Podczas spotkania omówiono możliwości współpracy Rady w ramach opracowywanych przez Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego projektów.

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego przedstawił zakres działań obejmujących Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, w kontekście możliwego tworzenia partnerstw publiczno-prywatno-społecznych.

Omówiono także realizację priorytetów wynikających z Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, na tle ogłoszonych i realizowanych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

W czasie spotkania zainicjowano dyskusję o pracach nad projektem Programu współpracy na przyszły rok.

Przedstawiono problem taryf energetycznych, według jakich są rozliczane podmioty III sektora. Z uwagi na pewne aspekty tego zagadnienia, które mogą być niekorzystne dla organizacji pozarządowych, Rada przygotuje petycję do Ministra Energii w tej sprawie.

Przypominamy, że w sprawach ważnych dla organizacji pozarządowych naszego województwa można się kontaktować z Radą za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: rpp@slaskie.pl lub telefonicznie pod numerem: 32 20 78 356.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak