Program „Decydujesz, pomagamy”

Decydujesz, pomagamy Decydujesz, pomagamy
Realne wsparcie najbliższego otoczenia

Celem program „Decydujesz, pomagamy” jest rozwój społeczności lokalnych poprzez zjednoczenie mieszkańców polskich miast wokół wspólnego celu: poprawy jakości życia i zmiany najbliższego otoczenia na lepsze.

Na potrzeby programu Polska została podzielona na 125 mikroregionów. W każdym z okręgów przyznany zostanie grant w wysokości 5000 zł. Szerokie kryteria programu pozwalają na zgłaszanie różnorodnych przedsięwzięć od renowacji przestrzeni miejskiej, przez warsztaty edukacyjne czy działania aktywizujące dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów, po wydarzenia specjalne oraz promocję zdrowego stylu życia. Ważne, by projekty były skierowane lokalnie.

Udział w programie mogą wziąć organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz wszyscy aktywni obywatele, którzy mogą zgłosić się jako grupy nieformalne, np. w ramach grup sąsiedzkich, kół naukowych, klubów osiedlowych czy kółek zainteresowań. Wnioski składane za pomocą formularz na stronie www.tesco.pl/pomagamy przyjmowane są do 10 lipca 2017 r.

Mechanizm programu jest prosty:

  • lokalne organizacje pozarządowe, a także grupy nieformalne i spółdzielnie socjalne zgłaszają swoje projekty do 10.07.2017 r. poprzez formularz dostępny na stronie https://pomagamy.tesco.pl/
  • komisja grantowa wybierze po trzy najlepsze projekty dla każdego ze 125 okręgów,
  • o tym, która organizacja otrzyma grant, decydują mieszkańcy danego mikroregionu w otwartym głosowaniu.

Więcej informacji na stronie www.tesco.pl/pomagamy oraz w Regulaminie programu.

Załączniki
Decydujesz, pomagamy - informacja o programie [PDF 229,6kB]