„Różne oblicza miłości"

Konferencja w ramach X Metropolitalnego Święta Rodziny

Spotkanie pt. „Różne oblicza miłości odbędzie się w piątek 26 maja br. o godz. 9.30 w Sali Sejmu Śląskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, wejście od ul. Ligonia 46 w Katowicach). Konferencję honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Śląskiego.

Celem konferencji jest promowanie rodziny w regionie jako naturalnego środowiska rozwoju oraz wymiana wiedzy i doświadczeń na temat znaczenia, a także roli więzi rodzinnych z pespektywy psychologicznej, gerontologicznej, socjologicznej i resocjalizacyjnej. Konferencja skierowana jest do kadr pomocy i integracji społecznej oraz do przedstawicieli organizacji społecznych.

Aby wziąć udział w konferencji należy do 19 maja br. wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej. O udziale w spotkaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 82, 692 005 706 lub mailem kgaluszka@rops-katowice.pl, dblasiak@rops-katowice.pl

Załączniki
Program konferencji [360,0kB]

Linki do stron zewnętrznych
Formularz zgłoszeniowy