Kontakt

Pełnomocnik Marszałka ds. Organizacji Pozarządowych i Równych Szans
Katarzyna Błaszczyk-Domańska

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel. +48 (32) 20 78 202

ngo@slaskie.pl