Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2017

Zdjęcie
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza nabór do udziału Ogólnopolskim Konkursie Grantowym w ramach Programu „Równać Szanse 2017” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, ukierunkowanych na rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi z miejscowości do 20 tys. mieszkańców, przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2017 r. a 30 listopada 2018 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń lub fundacji) z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikują się laureaci pierwszego etapu) organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu.

Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 14 marca 2017 roku o godzinie 12.00.

Linki do stron zewnętrznych
Więcej informacji na stronie www.rownacszanse.pl