Wiadomości

2017-06-19

Warto stosować zasady ekonomii społecznej

Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim wyróżniony Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”


2017-06-05

Rozwój usług zdrowotnych

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


2017-05-19

Forum Partnerskie „Zyskaj milion… przyjaciół i pomysłów”

Spotkanie skierowane jest do osób z pomysłem na polsko-słowacki projekt edukacyjny, podróżniczy, krajoznawczy, ekologiczny lub kulturowy