Wiadomości

2017-09-25

Dziecko z dysfunkcją słuchu. Implikacje teoretyczne i praktyczne

Międzynarodowy Kongres Naukowo-Metodyczny


2017-08-30

Innowatorzy społeczni poszukiwani

Czy wiedzą Państwo, że 43% osób młodych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy nie może znaleźć pracy z powodu braku doświadczenia zawodowego? A niepełnosprawność jest powodem niepodejmowania pracy dla blisko 25% osób biernych zawodowo? Z kolei wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 50-64 l. w Polsce jest jednym z najniższych w całej UE?


2017-07-21

Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych

VIII forum odbędzie się w Warszawie w dniach 8-9 września 2017 roku. Przedstawiciele organizacji pozarządowych z całego kraju podsumują dorobek ostatnich lat oraz będą planować strategiczne działania na przyszłość