Konkurs

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Ogłasza konkurs: Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w sferze działań na rzecz zachowania wielokulturowości regionu oraz kultury mniejszości narodowych i etnicznych w 2017 r.

Termin składania ofert: od 2017-06-01 12:34:11 do 2017-06-22 12:34:11

Pełna treść ogłoszenia do pobrania [238,0kB]

Wyniki zakończonego konkursu:
Wyniki zakończonego konkursu [51,0kB]

Załączniki
Wstęp do wyników [218,0kB]
Wzór oferty [201,0kB]
Zaktualizowany opis poszczególnych działań / harmonogrm / kosztorys [84,0kB]