Konkurs

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Ogłasza konkurs: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2018-2022

Termin składania ofert: od 2017-11-28 10:18:15 do 2017-12-20 10:18:15

Pełna treść ogłoszenia do pobrania [121,0kB]

Wyniki zakończonego konkursu:
Wyniki zakończonego konkursu [28,0kB]