Konkurs

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Ogłasza konkurs: Nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Termin składania ofert: od 2018-02-08 09:52:32 do 2018-03-02 09:52:32

Pełna treść ogłoszenia do pobrania [230,0kB]

Wyniki zakończonego konkursu:
Wyniki zakończonego konkursu [75,0kB]