Konkurs

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Ogłasza konkurs: Nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Termin składania ofert: od 2018-02-08 13:41:49 do 2018-03-02 13:41:49

Pełna treść ogłoszenia do pobrania [230,0kB]