Konkurs

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Ogłasza konkurs: Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2018 r.

Termin składania ofert: od 2018-02-22 12:31:32 do 2018-03-16 12:31:32

Pełna treść ogłoszenia do pobrania [195,0kB]

Załączniki
Wzór oferty [53,0kB]
Załącznik do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2018 r. - wykaz zadań dofinansowanych w 2017 roku [20,0kB]