Konkurs

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Ogłasza konkurs: nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego

Termin składania ofert: od 2018-02-23 09:27:13 do 2018-03-16 09:27:13

Pełna treść ogłoszenia do pobrania [3,9MB]

Wyniki zakończonego konkursu:
Wyniki zakończonego konkursu [43,0kB]