Konkurs

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Ogłasza konkurs: Ogłoszenie naboru kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego, w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki

Termin składania ofert: od 2018-03-14 10:50:55 do 2018-04-05 10:50:55

Pełna treść ogłoszenia do pobrania [3,9MB]