Wiadomości


Innowatorzy społeczni poszukiwani

Zdjęcie
Czy wiedzą Państwo, że 43% osób młodych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy nie może znaleźć pracy z powodu braku doświadczenia zawodowego? A niepełnosprawność jest powodem niepodejmowania pracy dla blisko 25% osób biernych zawodowo? Z kolei wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 50-64 l. w Polsce jest jednym z najniższych w całej UE?
Rozwój usług zdrowotnych

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020