Wiadomości
Konkurs na wybór organizacji partnerskich do udziału w PO PŻ 2016

Minister Pracy i Polityki Społecznej, jako instytucja zarządzająca w systemie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020[1] (PO PŻ) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, ogłasza konkurs na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskimlub ponadregionalnym celem udziału w dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących i prowadzenia działań towarzyszących.


Konferencja Odpowiedzialny Śląsk

3. września spółka Kopex SA pod patronatem Ministerstwa Gospodarki organizuje konferencję na temat partnerstwa międzysektorowego na rzecz innowacji społecznych w województwie śląskim.


Seminarium funduszowe

Fundusze unijne, wsparcie PFRON czy realizacja zasady równości – to tylko niektóre tematy wrześniowego seminarium dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zapisy do 25 sierpnia