WiadomościKto zmienia oblicze biznesu w Polsce?

Wystartował nabór zgłoszeń do pierwszej w Polsce nagrody przeznaczonej dla osób działających na rzecz rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w swoich firmach i otoczeniu biznesu. Inicjatywa realizowana jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a honorowy patronat nad nią objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.
Zaproszenie do konsultacji

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konsultacje społeczne nad projektem Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.