WiadomościKonferencja Odpowiedzialny Śląsk

3. września spółka Kopex SA pod patronatem Ministerstwa Gospodarki organizuje konferencję na temat partnerstwa międzysektorowego na rzecz innowacji społecznych w województwie śląskim.


Seminarium funduszowe

Fundusze unijne, wsparcie PFRON czy realizacja zasady równości – to tylko niektóre tematy wrześniowego seminarium dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zapisy do 25 sierpnia
Kto zmienia oblicze biznesu w Polsce?

Wystartował nabór zgłoszeń do pierwszej w Polsce nagrody przeznaczonej dla osób działających na rzecz rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w swoich firmach i otoczeniu biznesu. Inicjatywa realizowana jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a honorowy patronat nad nią objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.
Zaproszenie do konsultacji

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konsultacje społeczne nad projektem Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.