1% za 2010 - informacja Ministerstwa Finansów

Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2010 rok

Ministerstwo Finansów opublikowało wykaz organizacji pożytku publicznego, które w 2011r. otrzymały 1% podatku należnego za 2010r. wraz z informacją dotyczącą kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2010r.

Linki do stron zewnętrznych
Informacja (strona MF)