Szkolenie z pomocy przedmedycznej

Od 1 do 3 grudnia w Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo" w Szczyrku odbyło się szkolenie dla osób niepełnosprawnych z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej

Zorganizował je działający przy ośrodku Klub Niepełnosprawnego Honorowego Dawcy Krwi PCK „Dar Życia". W szkoleniu prowadzonym przez instruktorów GOPR i Bielskiego Pogotowia Ratunkowego wzięły udział 63 osoby niepełnosprawne o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności, także poruszające się na wózku inwalidzkim i niewidome.

Pierwszego dnia odbyły się wykłady teoretyczne. Drugi dzień szkoleń w całości poświęcony był ćwiczeniom praktycznym i wykorzystaniu zdobytej wcześniej wiedzy w różnych sytuacjach.

Ostatniego dnia na zakończenie szkolenia instruktorzy przygotowali specjalne pokazy w terenie. Czynnie pomagali im uczestnicy, dla których była to okazja pochwalenia się świeżo zdobytymi umiejętnościami.

Program szkolenia, zgodny z aktualnymi standardami European Resuscitation Council, obejmował moduły:

 • bezpieczeństwo ratownika w miejscu zdarzenia,
 • planowanie działań ratowniczych,
 • badanie poszkodowanego w celu rozpoznania urazów,
 • posługiwanie się standardowym zestawem opatrunkowym,
 • rany i ich zaopatrywanie,
 • postępowanie w przypadku krwotoków,
 • postępowanie w wypadku wstrząsu,
 • urazy kostno stawowe i ich zaopatrywanie,
 • postępowanie w wypadku oparzeń i odmrożeń,
 • postępowanie w przypadku zmiażdżenia i amputacji,
 • postępowanie w razie urazów klatki piersiowej i brzucha,
 • postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym,
 • postępowanie w razie ataku epilepsji,
 • nagłe zatrzymanie krążenia i resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
 • obsługa automatycznego defibrylatora AED.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.