Administracja publiczna a organizacje pozarządowe

Jakie standardy współpracy?

Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych SPLOT oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS zapraszają na konferencję regionalną „Zrozumieć TEN model. Konferencja na temat modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy na przykładzie doświadczeń województwa śląskiego i Opolszczyzny”. Konferencja skierowana jest do samorządowców odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz do przedstawicieli trzeciego sektora z terenu województw śląskiego i opolskiego. Spotkanie odbędzie się 10 stycznia 2012 roku (wtorek) o godz. 10.30 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego (sala 402, ul. Jordana 18, Katowice)

Program konferencji i formularz zgłoszeniowy zamieszczono na stronie organizatora.

Zgłoszenia przyjmuje (do 9 stycznia 2012 r.) Magdalena Filipowska (magdalena.filipowska@cris.org.pltel. 504 62 70 79).Systemowy projekt „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy” jest współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 5.4.1 PO KL – „Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora”.

Organizator:
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
ul. J.F. Białych 7
44-200 Rybnik
tel. 32 739 55 12
www.cris.org.pl