Konsultacje w sprawie Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Zaproszenie Rady Działalności Pożytku Publicznego (RDPP)

Rada zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat kształtu i funkcjonowania Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, który zostanie uruchomiony w Polsce w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014.

Sam Fundusz zacznie działać pod koniec 2012 r. lub na początku 2013 r., a projekty przez niego wspierane będą mogły trwać do 2016 r. Będzie to już druga odsłona tego Funduszu - pierwsza funkcjonowała w latach 2007-2009.

Na prośbę i z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ambasady Królestwa Norwegii oraz Biura Mechanizmów Finansowych RDPP przygotowała swoje wstępne stanowisko w sprawie Funduszu. W trosce o to, aby stanowisko to było możliwie reprezentatywne RDPP, postanowiła uczynić je przedmiotem szerokich konsultacji społecznych prowadzonych w szczególności w środowisku pozarządowym.

Ze wstępnym stanowiskiem RDPP i innymi dokumentami związanymi z Funduszem i jego konsultacjami można się zapoznać na stronie www.

Proces konsultacji przebiegać będzie dwuetapowo.

W pierwszym etapie, trwającym do 17 lutego br., organizacje oraz osoby indywidualne mogą zgłaszać swoje uwagi za pomocą: narzędzia do konsultacji on-line na stronie www.mamzdanie.org.pl lub ankiety on-line składającej się z kilkunastu szczegółowych pytań odnoszących się wprost do zawartości wstępnego stanowiska RDPP. Ankietę można wypełnić na stronie www.

W drugim etapie konsultacji (pod koniec lutego br.) odbędzie się spotkanie warsztatowe, na które w pierwszej kolejności zostaną zaproszone te organizacje i osoby, które sformułują w czasie konsultacji pisemnych istotne merytorycznie uwagi dotyczące projektu oraz wyrażą chęć otrzymania takiego zaproszenia. Ostateczne stanowisko RDPP powinno powstać do połowy marca br.

Konsultacje nie mają charakteru negocjacyjnego i ostateczna decyzja co do kształtu i charakteru Funduszu należy do jego dysponentów, tj. do Komitetu Mechanizmu Finansowego EOG oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Dodatkowych informacji udziela Anna Biernat (konsultacjefop@stocznia.org.pl), która wspiera Radę w prowadzeniu konsultacji.