MEN ogłasza konkurs

Wspieranie inicjatyw edukacyjnych realizowanych na rzecz uchodźców oraz mniejszości narodowych/etnicznych mieszkających w Polsce, służących kultywowaniu języka, tradycji i kultury kraju pochodzenia lub nauczaniu języka polskiego

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego.

Linki do stron zewnętrznych
Szczegóły na stronie MEN