100 tys. na edukację związaną z problemami cukrzycy

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs „Cukrzyca - edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki i leczenia zaburzeń metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenu województwa śląskiego."

Celem konkursu ofert jest wsparcie programów edukacyjnych związanych z profilaktyką i leczeniem zaburzeń metabolicznych spowodowanych przez cukrzycę.

Wsparcie z budżetu Województwa można pozyskać na organizowanie sympozjów, konferencji, warsztatów, konsultacji z diabetologami. Można wnioskować także o dofinansowanie projektów wydawniczych.

Konkurs skierowany jest m.in. do organizacji pozarządowych, charytatywnych, spółdzielni socjalnych i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet konkursu to 100 tys. zł.

Oferty składać można do 26 marca 2012.

Linki do stron zewnętrznych
Szczegóły konkursu