Świetlica - Dzieci - Praca

II edycja konkursu w Programie „Świetlica - Dzieci - Praca" na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011-2015

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił II edycję konkursu ofert podmiotów uprawnionych na dofinansowanie zadań na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie.

Linki do stron zewnętrznych
Ogloszenie o konkursie