Konkurs na logo organizacji pozarządowych w Bielsku-Białej

Celem konkursu jest zaprojektowanie znaku graficznego-wspólnego, jednolitego logo promującego i oznaczającego organizacje pozarządowe w Bielsku-Białej.

Praca powinna być estetyczna, wyróżniająca się, czytelna dla mieszkańców, powszechnie akceptowalna, powinna pozwolić na łatwą identyfikacją organizacji pozarządowych w przestrzeni miejskiej.

Zwycięski projekt zostanie skierowany do produkcji, druku (tabliczka informacyjna) i oznaczy siedziby bielskich organizacji pozarządowych oraz zostanie wykorzystany jako logo Projektu.

Linki do stron zewnętrznych
Konkurs