Rusza V edycja konkursu: Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju

Od 2008 roku wyłania on projekty o charakterze innowacyjnym i rozwojowym funkcjonujące w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego w Polsce

Uczestnikami konkursu mogą być:

Grupa 1 - przedsiębiorcy (firmy - mikro, małe, średnie, duże),
Grupa 2 - gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie),
Grupa 3 - organizacje oraz inne podmioty (fundacje, stowarzyszenia, inne podmioty).

Uczestnictwo w konkursie dla firm sektora Mikro, MŚP, Gmin, Organizacji oraz innych podmiotów jest bezpłatne.

Linki do stron zewnętrznych
Strona internetowa projektu