Promocja Języka Polskiego - program dotacyjny

Rusza program „Promocja języka polskiego", realizowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty - dodaj do ulubionych". Jego celem jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka oraz budowanie kompetencji językowych poprzez popularyzację wiedzy o języku polskim oraz doskonalenie sprawności w posługiwaniu się polszczyzną.