Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013

Mninisterstwo Spraw Zagranicznych ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego