Konferencja "Zatrudnij ASA"

Bezpłatna konferencja nt roli przedsiębiorstw społecznych w zatrudnianiu osób z autyzmem i zespołem Aspergera