Open space o open space na Śląsku

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego - jednostka organizacyjna Województwa Śląskiego -organizuje warsztaty „Open space o open space - nauka kreatywnego prowadzenia spotkań"

Warsztaty odbędą się 23 listopada 2012 od godziny 9.00 w hotelu Qubus w Katowicach. Będzie to niepowtarzalna okazja do poznania możliwości jakie daje prowadzenie spotkań w technice open space oraz do nauczenia się zastosowania tej metody. Udział w spotkaniu jest bezpłatny (ilość miejsc ograniczona).

Informacje na temat spotkania oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie www.e-slask.pl.

Najbardziej genialne pomysły powstają w najprostszy sposób. Technika open space jest świetną metodą aktywizacji wszystkich uczestników spotkania, konferencji czy szkolenia. Jest ona procesem samoorganizacji grupy - sami uczestnicy tworzą program i jego zawartość w trakcie trwania spotkania. Dzięki temu oraz określonym zasadom open space umożliwia maksymalne zaangażowanie wszystkich zainteresowanych tematem uczestników. Bardzo często grupa ma lepsze podejście do tematu i znajduje korzystniejsze rozwiązania problemu niż ktokolwiek inny.

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego już w 2011 roku organizowało konferencję metodą open space. Przedmiotem spotkania były wtedy myśli i wnioski wirujące wokół tematu przewodniego konferencji "Cyfrowe umiejętności - globalne możliwości - Program dla poprawy e-kompetencji mieszkańców obszarów wiejskich". Na konferencję przybyli ludzie reprezentujący różne obszary działalności zawodowej: przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, oświaty, bibliotek, organizacji pozarządowych, emeryci. Ten przekrój branżowy pozwolił na zebranie doświadczeń od każdej ze stron. Dzięki przybyłym osobom zdiagnozowano potrzeby i zebrano wiedzę o inicjatywach prowadzonych przez poszczególne jednostki w tematyce e-kompetencji mieszkańców obszarów wiejskich. Dzięki luźnej, ale pracowitej metodzie udało się zaangażować do czynnego udziału w konferencji wszystkich uczestników. Nie było wcześniej przygotowanych referatów i prezentacji, wszyscy mieli cenną wiedzę i informację, którą podzielili się z pozostałymi uczestnikami spotykając się niewielkich grupkach w wydzielonych przestrzeniach. Po zakończeniu spotkania każdy z uczestników dostał pakiet wypracowanych materiałów. W tym roku będzie można nauczyć się techniki open space, która może pomóc w zorganizowaniu podobnych, efektywnych spotkań.

Cztery zasady otwartej przestrzeni:

  • Na spotkanie przychodzą zawsze właściwe osoby. Pasja jest ważniejsza niż miejsce zajmowane w organizacyjnej hierarchii.
  • Nie ma niewłaściwej pory na rozpoczęcie gry. Kreatywność i zaangażowanie nie działają jak mechanizm w zegarku.
  • Wszystko dzieje się z jakiegoś powodu. Zatrzymywanie się na wydarzeniach z przeszłości i narzekanie na utracone możliwości to strata czasu.
  • Koniec to koniec. Kiedy rozmowa się zakończy, przejdź do kolejnego punktu programu.