Zasady wyboru projektów PO KL

Konsultacje nowej wersji dokumentu: Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki