Możliwość pozyskania środków od ambasad

Dotację od ambasady można uzyskać na działania, których celem jest wspieranie współpracy kulturalnej między Polską a Danią.