Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza

Otwarty konkurs ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2013 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO)