Brak pieniędzy nie musi być przeszkodą

Czym jest fundraising?

Fundraising to budowanie wieloletnich, stabilnych relacji z otoczeniem, tj.: darczyńcami, urzędami, sponsorami, członkami, pracownikami oraz wolontariuszami organizacji. Wystarczy sobie uświadomić, że każdemu darczyńcy należy podziękować za pomoc i powiadomić go, co stało się z podarowanymi przez niego pieniędzmi. Jeśli ofiarodawców jest kilka tysięcy, to staje się oczywiste, że żaden prezes nie poradzi sobie z tym zadaniem samodzielnie: ktoś musi napisać listy, zaadresować je i wysłać, czasem też zadzwonić do wielu z tych osób czy się z nimi spotkać. To dlatego potrzeba ludzi, którzy będą posłańcami czy wręcz ambasadorami organizacji w jej staraniach o wsparcie.

Termin „fundraising" powstał z połączenia dwóch angielskich słów: „fund" - fundusze i „raising" - zbieranie. Oznacza zatem zbieranie funduszy na cele charytatywne oraz publiczne. Świadomie nie tłumaczymy tego słowa na język polski i wierzymy, że ten termin przyjmie się w Polsce tak jak „marketing". Bo fundraising nie jest tylko proszeniem o datki - to zagadnienie z dziedziny zarządzania organizacjami i gospodarowania finansami. Łączą się z nim nierozerwalnie planowanie, metodyka i etyka, a to już coś więcej niż sama filantropia.

W październiku 2011 r. na konferencji fundraisingu w Warszawie została przyjęta Deklaracja Etyczna Fundraisingu. Dokument został wypracowany przez przedstawicieli ponad setki, aktywnych fundraisingowo organizacji. Postanowienia deklaracji respektuje zdecydowana większość polskich fundraiserów. Inspiracją do powstania deklaracji były podobne dokumenty przyjęte w Europie i w Ameryce (m.in. International Statement of Ethical Principles in Fundraising, przyjęty przez przedstawicieli organizacji fundraisingowych z 24 państw podczas IV Międzynarodowego Szczytu Fundraisingu w Noordwijkerhout, w Holandii w 2006 r.).