Konkurs: Wspólne działania polsko-białoruskie 2013

Kolejny konkurs MSZ. Celem zadania jest budowanie trwałych więzi społeczno-kulturowych między społeczeństwem polskim i białoruskim. Nabór ofert trwa do 15 lutego br