Konkurs Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

MRR jako Operator Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów. Wnioski moga składac m.in. NGO w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego.