Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz ekonomii społecznej

Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Towarzystwa Inwestycji Społeczno - Ekonomicznych S.A. podpisali umowę o finansowanie projektu systemowego „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz ekonomii społecznej".