Alina Nowak podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 fot. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej fot. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Pani Alina Nowak - członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego, została powołania na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Serdecznie gratulujemy, jednocześnie życząc sukcesów w realizacji nowych przedsięwzięć, życiu osobistym, a także kolejnych osiągnięć będących źródłem satysfakcji.


Przewodnicząca i członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego