Chcesz założyć żłobek? - szkolenie

Dzieci. fot. stock.adobe.com fot. stock.adobe.com
Bezpłatne szkolenie dotyczące zakładania i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech

Projekt skierowany jest do przedstawicieli podmiotów niegminnych (osób prywatnych, przedstawicieli osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej) pochodzących z gmin liczących poniżej 5 tysięcy mieszkańców z makroregionu południowego, w tym województwa małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

W ramach projektu zaplanowano szkolenia:

  • przygotowanie biznesplanu – 16 godzin
  • organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 – 16 godzin
  • finansowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 16 godzin
  • współpraca publiczno- prywatna – 8 godzin

Każdy z uczestników otrzymuje pakiet materiałów promocyjno-informacyjnych, obejmujący: skrypt z zakresu ustawy o opiece na dziećmi do lat 3, zestaw prezentacji, notes, długopis, segregator. Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu. Szkolenie odbędzie się w godzinach od 9:00 do 16:00.

Podczas szkoleń będzie można dowiedzieć się jak prawidłowo sporządzić biznesplan dla realizowanego przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem analizy finansowej oraz promocji. Przybliżona zostanie rola wczesnej edukacji w życiu dzieci, zwłaszcza z terenów wiejskich i małych miejscowości. Uczestnicy poznają formy opieki nad dziećmi do lat trzech, sposób funkcjonowania placówek, ich zakładania, pozyskania środków finansowych, zlecania i przygotowania inwestycji.

Szkolenia zostały przygotowane i będą prowadzone przez specjalistów – praktyków z dziedziny wdrażania ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, ekspertów z dziedziny prawa, finansów, finansów publicznych, ekonomii, partnerstwa publiczno-prywatnego.

Projekt przybliży możliwości organizowania opieki nad dziećmi do lat 3. Uczestnicy nabędą lub zwiększą kompetencje w zakresie tworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi, w szczególności w zakresie dotyczącym realizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Uczestnikami szkolenia mogą być:

  • osoby fizyczne, przedstawiciele osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują utworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy,
  • przedstawiciele osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują zatrudnienie dziennego opiekuna,
  • osoby planujące pracę jako dzienny opiekun w ramach działalności prowadzonej na własny rachunek.

Uczestnicy pochodzą z gmin (są zameldowani/mieszkają/prowadzą działalność) na terenie których mieszka mniej niż 5 tys. mieszkańców.

Projekt jest realizowany na obszarze województwa: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego i śląskiego. Projekt „Wsparcie szkoleniowe dla podmiotów niegminnych makroregionu południowego którzy planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1: Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt e-mailowy: zlobki@zlobki-poludnie.pl

Formularz rekrutacyjny dostępny jest na stronie internetowej projektu: zlobki-poludnie.pl 

Udział w projekcie jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona.