Cyfrowa (r)ewolucja

 Zdjęcie Zdjęcie

Nawet 150 tysięcy złotych można zdobyć na szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych dla osób powyżej 25 roku życia, zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim. Startuje Obywatel.IT

2 kwietnia rusza konkurs, którego celem jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji. Projekt zakłada przeszkolenie 10 000 mieszkańców województwa śląskiego i opolskiego. Swoje oferty mogą składać gminy – samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi, wnioskując o grant w wysokości 15 000 – 150 000 zł. Realizacja projektu powinna zakończyć się do końca 2019 roku.

Szkolenia, zgodnie z założeniami projektu, będą trwały 12 godzin zegarowych, w obszarach zgodnych z potrzebami uczestnika (co najmniej jeden moduł szkoleniowy). Proponowana tematyka szkoleń:

 1. Rodzic w Internecie – moduł poświęcony przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia (tworzenie bezpiecznych haseł, prywatność i wizerunek dziecka w sieci).
 2. Mój biznes w sieci – przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu (usługi e-admnistracji).
 3. Moje transakcje i finanse w sieci – moduł dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu.
 4. Działam w sieciach społecznościowych – moduł przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie.
 5. Tworzę własną stronę internetową (blog) – szkolenie dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu.
 6. Rolnik w sieci – przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu.
 7. Kultura w sieci – dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości.

Nabór projektów będzie trwał od 2 kwietnia do 18 maja 2018 r. Formularz wniosku o grant zostanie udostępniony na stronie internetowej projektu oraz w generatorze wniosków do 1 kwietnia 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.obywatel-it.com. Można je także uzyskać za pośrednictwem poczty e-mail (kontakt@obywatel-it.com) oraz infolinii: tel. 579 650 968 (czynne od poniedziałku do piątku od 10.00 do 16.00).

 

Projekt „Obywatel.IT – program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” jest realizowany w ramach Programy Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2010, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu to: 6 165 910,00 zł w tym wartość dofinansowania wynosi: 6 102 500,00 zł.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Plakat Obywatel.IT Zdjęcie

Załączniki
Regulamin mikrograntów [PDF 364,3kB]