Marszałek Wojciech Saługa i Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego zapraszają na:

 

 

Forum Śląskich Organizacji Pozarządowych

Współpraca, Integracja, Zaangażowanie

28 września 2018 roku (piątek), godz. 10.00

Gliwice ul. Bojkowska 37, „Nowe Gliwice”, Budynek 3 - Cechownia

 

Część I

10.00 Rozpoczęcie (40 minut)
Aula Drewniana

Wykłady wprowadzające (3 x 10 minut)
 
 1. Jakie korzyści dla regionu płyną ze współpracy międzysektorowej?
  - Piotr Masłowski, wiceprezydent Rybnika
 2. Jak budować społeczeństwo obywatelskie?
  - prof. Aldona Wiktorska-Święcka, Uniwersytet Wrocławski
 3. Czy integracja organizacji pozarządowych jest potrzebna?
  - Łukasz Domagała, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

10.40 Przerwa kawowa (30 minut)

Część II

11.10 Warsztaty tematyczne
(90 minut)
5-minutowe prezentacje ekspertów i dyskusja

 1. Co zrobimy razem?
- jak ma wyglądać strukturalna (długofalowa) współpraca urzędu z organizacjami;
- jak do tego dojść; sprawdzone rozwiązania krajowe i zagraniczne;
- w jaki sposób skutecznie uruchomić i rozwijać formalne narzędzia współpracy – rady, zespoły branżowe, ciała dialogu itp.;
Andrzej Gillner – dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych,
Piotr Drygała – Dąbrowa Górnicza, Monika Bajka – Dom Aniołów Stróżów,
Szymon Surmacz – Stowarzyszenie Wolimierz;

 1. Jak rozmawiać przez „barykady”?
- czym się różni praca w administracji od tej w organizacjach;
- warsztat dedykowany urzędnikom i pozarządowcom współpracującym z urzędami;
- jak zyskać akceptację specyfiki działania urzędu – procedury, czas podjęcia decyzji, obieg dokumentów; wymogi zawierania partnerstw z organizacjami itp.;
Katarzyna Kuczyńska-Budka – dyrektor Wydziału Dialogu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
Andrzej Rybus-Tołłoczko - Przewdniczący Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pozytku Publicznego
Łukasz Gorczyński – Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych,
Jolanta Czernicka-Siwecka – prezes Fundacji Iskierka
Katarzyna Błaszczyk-Domańska - pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i równych szans

 1. Jak wyposażyć Obywatela?
- ku społeczeństwu obywatelskiemu – co może zrobić administracja a co III sektor;
- sposoby włączania mieszkańców w życie społeczne; jak docierać, do czego inspirować, angażować; atuty wspólnych przedsięwzięć administracji i III sektora;  
Alina Bednarz – Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego,
Marcin Gerwin – Sopocka Inicjatywa Rozwojowa,
Paweł Wyszomirski – Napraw Sobie Miasto,
dr Halina Sobańska – Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
dr Katarzyna Tobór-Osadnik - Stowarzyszenie Szlakiem Kobiet

 1. W jaki sposób integrować III sektor?
- kiedy i gdzie tworzyć federację, radę, forum;
- kto i co może zrobić w gminie, powiecie, regionie;
- co przekonuje społeczników do współpracy, obawy i przeszkody zawiązywania partnerstw, wybór właściwych narzędzi integracji dla różnych środowisk;   
Piotr Masłowski – wiceprezydent Rybnika,
Łukasz Domagała – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych,
Piotr Frączak – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych,
Bartłomiej Świstak Piotrowski – TEAM Kraków,
Marcin Stempniak – Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego


12.40 Podsumowanie
(30 minut)
Aula Drewniana


Poczęstunek

Po forum stworzone zostaną rekomendacje do Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
 

Rejestracja na konferenecję oraz warsztaty pod linkiem: http://bit.ly/2MD7LIz