GENERATOR OFERT - Zaproszenie na szkolenie 14.01.2020 r.

 Symbol postaci trzymającej kartkę z napisem Zaproszenie Symbol postaci trzymającej kartkę z napisem Zaproszenie

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego planuje wprowadzić w 2020 roku elektroniczny generator ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego.

W związku z powyższym, serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu z ww. zakresu:

TERMIN: 14 stycznia 2020 roku

CZAS TRWANIA:  od 15.30 (około 2 godziny)

MIEJSCE: SALA KOLUMNOWA Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach
przy ul. Dąbrowskiego 23.

 

Serdecznie zapraszamy!