Nabór kandydatur do Nagrody Ostoi Pokoju im. Matki Ewy

 Nagroda Ostoi Pokoju im. Matki Ewy Nagroda Ostoi Pokoju im. Matki Ewy
W tym roku po raz ósmy zostanie przyznana i wręczona NAGRODA OSTOJA POKOJU imienia Matki Ewy. Samorządy województwa śląskiego i opolskiego, Diecezja Katowicka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Gmina Bytom zapraszają do zgłaszania kandydatur, osób lub podmiotów zajmujących się działalnością społeczną, charytatywną na terenie województw śląskiego i opolskiego.
Nagroda upamiętnia Ewę von Tiele-Winckler – Matkę Ewę i dzieło jej życia „Ostoję Pokoju”. Patronka jest symbolem niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, postaw i zachowań pro publico bono, aktywności na rzecz środowiska lokalnego oraz zaangażowania w rozwiązywanie problemów społecznych.

Nagroda Ostoi Pokoju może zostać przyznana w dwóch kategoriach: osoby fizyczne lub podmioty zbiorowe. Zgłaszani kandydaci powinni swoim działaniem dawać przykład całkowitego i bezinteresownego oddania drugiemu człowiekowi w szlachetnej i bezinteresownej działalności społecznej i charytatywnej.

Mogą ją otrzymać:
- osoby fizyczne;
- osoby prawne;
- związki wyznaniowe i ich jednostki organizacyjne;
- jednostki organizacyjne pozbawione osobowości prawnej, które działają w obszarze działań społecznych lub charytatywnych.

Nominacje mogą nadsyłać:
- organizacje pozarządowe;
- organy administracji publicznej;
- podmioty gospodarcze;
- związki wyznaniowe i ich jednostki organizacyjne;
- osoby fizyczne – grupy min. 5 osobowe.

Kandydatów do Nagrody można zgłaszać osobiście w kancelarii UM w Bytomiu (przy ul. Parkowej 2 pok. 128 – parter lub przy ul. Smolenia 35 pok. 16 – parter), przesyłać listownie lub pocztą elektroniczną na adres: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu (41-902 Bytom, ul. Smolenia 35; tel. 32 397 65 93 zz@um.bytom.pl,) z tematem oznaczonym „Nagroda Ostoja Pokoju 2019”.

Zgłoszenia przyjmowane są na formularzu znajdującym się na stronie internetowej BIP UM w Bytomiu w zakładce Urząd Miejski/Karty usług, druki urzędowe/Wydział Polityki Społecznej/Formularz zgłoszeniowy do nagrody „Ostoja Pokoju” im. Matki Ewy (Druk ZZ-0.1), a także na stronie internetowej www.miechowice.luteranie.pl w zakładce „Nagroda”, w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

Liczy się data wpływu do kancelarii UM (zgłoszenia osobiste, poczta elektroniczna), oraz data stempla pocztowego dla zgłoszeń wysyłanych tradycyjną drogą pocztową. W ww. miejscach również znajduje się regulamin przyznawania Nagrody. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu są także dostępne wszystkie aktualne informacje w ww. zakresie.
Załączniki
Formularz zgłoszeniowy - Nagroda Matki Ewy 2019 [DOC 120,5kB]