"Okulary przyszłości - Śląsk 2030. Białe i zielone miejsca pracy"

Seminarium online: 24-25 listopada 2020

Seminarium "Okulary przyszłości - Śląsk 2030" inauguruje działalność Inkubatora Innowacji Społecznych w województwie śląskim. Skupia się na tematyce wykorzystania scenariuszy przyszłości w planowaniu rozwoju "białych" i "zielonych" miejsc pracy.

Ideą wydarzenia jest rozszerzenie sposobu myślenia przez przepracowanie możliwych przyszłości dla regionu w kontekście szeroko rozumianych białych i zielonych miejsc pracy. Wydarzenie podzielone jest na dwie części. Pierwszego dnia (24.11.2020 r.) odbędzie się seminarium (prelekcje), natomiast drugiego dnia (25.11.2020 r.) odbędą się warsztaty online.

Program wydarzenia i szczegółowe informacje na jego temat dostępne są na stronie internetowej projektu.

Liczba miejsc jest ograniczona. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy zarejestrować się na stronie wydarzenia na portalu Evenea. Możliwe jest zgłoszenie udziału w całym wydarzeniu lub tylko w wybranej części (wykłady lub warsztaty). Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Organizatorem seminarium jest Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS i Fundacja Fundusz Współpracy. Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Śląska Przestrzeń innowacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Linki do stron zewnętrznych
Rejestracja
Informacja na stronie CRIS
Informacje w serwisie Facebook