Pozwól dziecku rozwinąć skrzydła

 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS
O tym, jak rozwijać potencjał dziecka i zwiększyć jego szanse na sukces w życiu, rozmawiali uczestnicy konferencji „Poznaj swój potencjał – rozwiń skrzydła!”

Konferencja odbywała się w siedzibie Muzeum Śląskiego i oprócz sesji plenarnej składały się na nią wydarzenia towarzyszące: sesje plakatowe, badania zaburzeń uwagi, a także debata poświęcona upowszechnianiu dobrych praktyk w nauczaniu i wykorzystywaniu nowoczesnych metod terapeutycznych w pracy pedagoga.

„Badania pokazują alarmujące dane, blisko połowa dzieci ma jakieś dysfunkcje rozwojowe, co wymaga bardzo indywidualnego podejścia. Musimy reagować na specjalne potrzeby dziecka. Będziemy mówić o aspektach medycznych, psychicznych skutkach ciążących na dziecku deficytów, przedstawimy też innowacyjne formy terapii prezentowane przez specjalistów – lekarzy, psychologów, fizjoterapeutów” – mówiła w trakcie otwarcia konferencji Iwona Sosnowska-Wieczorek, prezes fundacji In Corpore. Jak deklarowali organizatorzy, konferencja miała być źródłem inspiracji do podejmowania zintegrowanych działań, tworzenia przyjaznych i otwartych placówek dla dzieci wymagających szczególnego traktowania.

Podczas konferencji rozmawiano również o zaburzeniach koncentracji uwagi czy znaczeniu kodów w rozwoju dzieci i młodzieży. W drugiej części spotkania rozmawiano też o terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego i zaprezentowano metodę Tomatisa. Konferencję zwieńczył panel dyskusyjny.

„Samorząd to miejsce, gdzie skupiają się różne problemy, dlatego powinniśmy wspierać specjalistów i ekspertów, którzy mówią nam co jest istotne. Program dla młodych, który wdrażamy, dotyczy również tych najmłodszych, czyli dzieci, dlatego tak nam zależy na ich wszechstronnym rozwoju, dawaniu równych szans” – mówiła dyrektor Wydziału Dialogu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego Katarzyna Kuczyńska-Budka.

Przedsięwzięcie było połączone z akcją na rzecz dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi. W jego trakcie specjaliści przeprowadzali nieodpłatne badania z wykorzystaniem testu Moxo – pomiaru zaburzeń uwagi, czasu reakcji, impulsywności, nadruchliwości. Wyniki testu Moxo pomagają w postawieniu diagnozy o ADHD (i innych zaburzeniach), a także planowaniu terapii, w tym farmakoterapii, z uwzględnieniem wpływu różnego rodzaju dystraktorów na zachowanie badanego.

Organizatorem konferencji była Fundacja In Corpore oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS
Zobacz również